Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και διαχείρισης αποτελεί το στοίχημα της εταιρείας μας, προσφέροντας υπηρεσίες όπως:

  • Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Θέρμανση, Εξαερισμό, AC)
  • Συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση Ηλεκτρονικών (πυρανίχνευση, κάμερες παρακολούθησης, μονάδες συναγερμού και πρόσβασης χώρων)
  • Σύμβουλοι ενέργειας – παροχή ηλεκτρικού ρέυματος