Χημικά υλικά καθαρισμού

 

Τα υλικά καθαρισμού έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια από τον πλέον εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού, ECOLAB και βασίζονται στους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και στη βεβαιωμένη αποτελεσματικότητα τους.