Μεταφορικά μέσα

 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές συντηρούνται τακτικά ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ειδικά τα αυτοκίνητα διαθέτουν κάρτες ελέγχου καυσαερίων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετακινήσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές διότι παρέχεται τελειοποιημένο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών και αποθεμάτων.