Μεταφορά και αποθήκευση χημικών

 

Αποφεύγονται οι συχνές μεταφορές απορρυπαντικών. Με κριτήρια τις ποσότητες κατανάλωσης και το μέγεθος του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων είναι το βέλτιστο. Για τις συνθήκες αποθήκευσης των απορρυπαντικών τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών τους.