Σύστημα Healthguard

 

Ο στόχος χρήσης του συστήματος Healthguard είναι να βελτιώνεται συνεχώς η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Συγκεκριμένα:

  • To σύστημα Healthguard είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού για τα νοσοκομεία και για άλλες εγκαταστάσεις υγείας που βασίζεται στον προεμποτισμό των πανιών καθαρισμού και μειώνει δραστικά την μεταφορά μικροβίων.
  • Το σύστημα Healthguard μειώνει σημαντικά τις καταναλώσεις νερού/χημικών και αυξάνει την παραγωγικότητα, την εργονομία και την ασφάλεια των χρηστών.
  • Tο σύστημα Healthguard περιλαμβάνει mops, πανιά, συστήματα εμποτισμού, καρότσια, χημικά, πλάνα υγιεινής.