Ευκαιρίες Εργασίας

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι αξίες της Sarp υποστηρίζονται, υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους.

Εδώ στη Sarp, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους και πιστεύουμε ότι έχοντας διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό θα μας βοηθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ή θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.