Ανθρώπινο Δυναμικό

Απασχολώντας πάνω από 400 άτομα ηλικίας 23 έως 55 χρόνων σε έργα σε όλη την Ελλάδα το ανθρώπινο δυναμικό δε θα μπορούσε να μην αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας μας. Η επένδυσή μας στην τεχνογνωσία του είναι αδιάλειπτη και στοχεύει μόνο στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Η στελέχωσή του γίνεται κάτω από διαφανείς διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ενώ αξιολογείται σύμφωνα με σχετικές προδιαγραφές και χωρίς διακρίσεις.
Η συνεχής εκπαίδευση των 400 ατόμων γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτές της Sarp και αφορά στη σωστή χρήση υλικών και εξοπλισμών, διασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Η εκπαίδευση αφορά:

  1. Νέες μεθόδους καθαρισμού,
  2. Θέματα υγιεινής & ασφάλειας,
  3. Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας (On the job training),
  4. Στην άμεση προσαρμογή του στο χώρο των πελατών σε όποιες συνθήκες.