Ελαχιστοποίηση Κινδύνων

 

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα εκείνα που χρειάζονται για την ελαχιστοποίηση των συνηθισμένων κινδύνων φορώντας κλειστά υποδήματα με τρακτερωτή ελαστική σόλα. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τυχόν ατυχήματα από λανθασμένη χρήση υλικών καθαρισμού ή από λανθασμένο χειρισμό αποβλήτων. Επίσης διαθέτει ομάδα κινδύνου.