Έκτακτοι καθαρισμοί

Οι έκτακτοι καθαρισμοί έχουν ως κύριο σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών των πελατών μας που δημιουργούνται λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Οι εργασίες που εκτελούνται σε έκτακτες ανάγκες συνοψίζονται στις εξής:

  • Καθαρισμός μετά από πυρκαγιά
  • Καθαρισμός μετά από πλημμύρες
  • Καθαρισμός graffiti
  • Τοποθέτηση antigraffiti
  • Απομάκρυνση άχρηστων υλικών με χρήση κάδων ή όχι