Αραίωση και μετάγγιση χημικών

 

Η εταιρεία διαθέτει αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης (στις μηχανές ή στους χώρους αποθήκευσης) ή ειδικούς δοσομετρητές-χωνιά υπερχείλισης για τον υπολογισμό των αναλογιών των παρασκευασμάτων προς αποφυγήν διαρροών. Υπολείμματα συσκευασιών (καπάκια, ταινίες ασφαλείας κλπ) ή άχρηστες συσκευασίες (περιέκτες) που προκύπτουν κατά την αραίωση ή μετάγγιση των χημικών απορρυπαντικών, διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών οι οποίες περιγράφονται στα MSDS.