Απεντόμωση - Μυοκτονία - Φιδοαπώθηση

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - φιδοαπώθησης γίνονται κάτω από την επίβλεψη επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού και συνοψίζονται κυρίως στις εξής:

  • Καταπολέμηση Εντόμων με σύγχρονα μέσα
  • Έλεγχος και μείωση του πληθυσμού των τρωκτικών με τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και ηχητικών συστημάτων απώθησης
  • Δημιουργία ζώνης προστασίας από ερπετά με οικολογικά απωθητικά σκευάσματα